ADR Veiligheidsadviseur

ADR Veiligheidsadviseur

 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR-verdrag (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Volgens de EU-regelgeving moet elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In plaats van het in diensten nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren.
De veiligheidsadviseur ADR is in het bijzonder belast met de volgende taken:

  • Nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd.
  • De onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreffen.
  • Een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de overneming m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voordelen:

  • U hoeft geen eigen personeel op te laten leiden om de werkzaamheden als veiligheidsadviseur te verrichten.
  • Een strikt onafhankelijke en onbevooroordeelde blik op uw bedrijf, m.b.t. hantering van regels betreffende gevaarlijke goederen.
  • Uw bedrijf weet waar het aan toe is qua kosten. Stijgingen zullen er niet zijn in een afgesproken termijn.

Als u kiest voor een externe veiligheidsadviseur bieden wij u graag onze diensten aan. U kunt contact opnemen met Yvonne Visser via 0591 260 080 of yvonne@flexibel-transport.nl. In een persoonlijk gesprek kijken wij samen wat Flexibel Opleidingen voor u kan betekenen.