Klachtenregeling

Klachtenmanagment
Flexibel Opleidingen wil graag uw mening horen over onze opleidingen, die u of uw naaste van ons ontvangen heeft. Samen kunnen we uw ongenoegen/klacht wellicht oplossen. Hiermee geeft u ons de kans om onze kwaliteit te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Aarzel dus niet om uw klacht aan ons te vertellen. Juist als er nog geen sprake is van een echte klacht, maar bijvoorbeeld een ongenoegen of een wens, dan horen wij dat graag. Door er samen over te praten, kunnen we aan een oplossing werken. Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons dan alstublieft!

Als u een klacht heeft…
Voelt u zich niet juist behandeld, bent u het niet eens met een besluit van onze organisatie? Heeft u een klacht omdat wij onze afspraken niet nakomen? Of omdat wij u als organisatie niet serieus nemen? Of dat u onze organisatie onvoldoende deskundig vind? Of dat u het gevoel heeft niet voor vol te worden aangezien? Heeft u ongenoegen/klacht over het gedrag van onze medewerkers of anderen die voor Flexibel Opleidingen werken? Dan nodigen wij u uit dit aan ons kenbaar te maken, dit kan op vele manieren. Via onze mail info@flexibelopleidingen.nl, via de telefoon 0528 – 729 090 of via een brief. Het is goed om van tevoren te bedenken wat u wilt bereiken met uw klacht. Wilt u dat er naar uw kant van het verhaal wordt geluisterd? Of wilt u voorkomen dat de situatie zich herhaalt? Hieronder staat aangegeven wat u met uw ongenoegen/klacht kunt doen.

Bij wie kunt u terecht?
De eerste stap kan zijn dat u de klacht bespreekt met degene die de oorzaak is van uw ongenoegen/klacht(en). Is de klacht niet gericht op een persoon, maar op onze organisatie dan zal één van onze medewerkers het met u bespreken. Is dit voor u niet passend/mogelijk of gaat het ongenoegen/de klacht over de organisatie, dan kunt u aangeven dit met de directie te willen bespreken. Samen kunnen we dan kijken naar een passende oplossing en verbeter- of herstelmaatregelen. Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen 4 weken toegezonden. De klager kan hierop binnen 5 werkdagen reageren.

Beroepsmogelijkheid
Hebben deze stappen niet tot een passende oplossing van uw ongenoegen/klacht(en) geleid? Dan zullen wij of u een derde onafhankelijke persoon erbij gaan betrekken om de situatie in kaart te brengen en samen op te lossen.

Geheimhouding
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en werken aan de hand van de geldende wet en regelgeving. Dit geldt ook voor de klachtenfunctionaris. Deze gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle klachten die bij Flexibel Opleidingen binnenkomen, worden geregistreerd en geanalyseerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar bewaard.