BHV

25 oktober 2020

BHV

Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Binnen een paar minuten moet de BHV beginnen met:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico- Inventarisatie en – Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, de grootte, de ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten een of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Iedere BHV’er moet voor een of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.

Alle cursisten die deze cursus hebben gevolgd hebben voldaan aan de eisen van het NIBHV examenreglement Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming van de basisopleiding.

Er wordt gewerkt met het boek NIBHV bewust veilig werken.